TOP 15 MISS

Hà Lương Bảo Hằng

Lê Thị Cẩm Thương

Nguyễn Như Nguyện

Nguyễn Thị Nhật Minh

Vũ Đan Anh

Hoàng Như Mai

Đỗ Khánh Ngọc

Phạm Hồng Thuyết

Võ Hoàng Mỹ Lam

Phạm Thị Kim Ngân

Lý Tú Nhã

Trần Thị Minh Phương

Huỳnh Phạm Thủy Tiên

Nguyễn Thị Thúy Như

Nguyễn Trần Vân Đình

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH